Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Velký energetický oběh

 

Do velkého energetického oběhu zahrnujeme malý energetický oběh – přední a zadní střední dráhu( matku jinu a otce jangu) a 12 jejich dětí - hlavních meridiánů.

Při ošetření velkého oběhu nedochází k velkým přesunům energie, tedy nevidíme typický „ efekt přílivu a odlivu“ jako při vyrovnávacích masážích.

Indikacemi k velkému energetickému oběhu je špatný stav pacienta a tedy snížení jeho regulačních schopností, množstvím nemocí, které zhoršují celou energetickou situaci a také nejistotou  přesného energetického nálezu.

Poruchy toku energie se postupně objevují během života, hromadí se, sumují dohromady až nakonec vedou k obrazům nemocí. Je jen výhodně tyto poruchy preventivně odstraňovat. Pravidelná péče pomocí velkého energetického oběhu je pro tento účel výhodná.

Ve staré knize „Nei Ching“ je již myšlenka profylaxe napsána těmito slovy:“ Je pošetilé začít čistit zbraně, když už válka vypukla. Stejně tak je nerozumné začít kopat studni, když dostaneme žízeň!

Velký oběh můžeme použít kdykoliv v průběhu léčebné série, i několikrát denně, neplatí zde omezení 48 hodin jako u vyrovnávací masáže.

Provedení masáže je jednoduché, i když časově náročné. Je na našem uvážení, zda přidáme ještě terminální body, tonizační body a body pramene.

 

(Muller, J.:Der grosse Kreislauf, A.P.M.-Journal,1/96, 19.ročník)