Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Vlnění páteře na zádech

 

Willy Penzel popsal ve svém ošetření páteře i vlnění v poloze na zádech. Zdůraznil jeho význam u osob, které se nedokáží uvolnit.  Aplikoval jim jinové hlazení a následně vlnění na zádech.

Cena tohoto ošetření ale spočívá i v tom, že klient leží pohodlně na zádech. Při poloze na břiše musíme totiž speciální péči věnovat postavení hlavy, protože při nedokonalém uložení hlavy dochází k vlnění, kde pivotem je nos a to je velmi nepříjemné. Při poloze na zádech tato  problématika odpadá a hlava se může volně vlnit spolu s celým tělem.

Ještě před samotným vlněním se ale musíme přesvědčit o volnosti křížokyčelního skloubení, aby se mohly impulzy z nohou volně přenést na páteř.

Nohy klienta jsou překříženy a  impulz od terapeuta vycházející ze strany dovnitř a ven, hlavně ze svrchně uloženénohy rozvlní nohy. Vlna se přenáší vzhůru na celý trup i hlavu. Po určité době nohy vyměníme, tzn. že dříve níže uložená noha je nyní nahoře.

Variantou je poloha, kdy nohy nejsou překříženy a zůstávají paralelně vedle sebe, položené mírně od sebe. Terapeut uchopí nohy za paty a rozvlní je zprava doleva. Při uchopení pat se snažíme zabránit zvedání nohou, protože dochází k hyperextenzi v kolenou, což není některými klienty dobře vnímáno. Zabránit tomu můžeme uložením pat mimo okraj lůžka. Vlnění v této poloze není tak účinné jako poloha s překříženýma nohama, ale je mnoha klienty vnímáno příjemněji.

Doba vlnění není přísně ohraničena, můžeme této metodě věnovat i 10 minut.

Pro terapeuta je důležité vzpřímené postavení, celkové uvolnění. Impulz musí harmonicky vycházet z celého těla, nejen z rukou, jinak dojde brzy k únavě terapeuta.

V drtivé většině se tato metoda dobře snáší, dokonce i u klientů s radikulárním drážděním, event. u akutního lumbaga, což se nedá říci o vlnění na břiše.

Pohyblivé a zdravé  páteři věnovala stará Čína velkou pozornost. Četná cvičení přes trénink pohyblivosti páteře stimulují element vody (močový měchýř a ledvinu). Dostatek životní energie, jehož přirozenou zásobárnou jsou právě ledviny, není nikdy dostatek. Důležitost pohyblivosti a stimulace močového měchýře ještě stoupá s poznatkem o umístění souhlasných bodů na vnitřní větvi dráhy močového měchýře, které spojují oblast zad s vnitřními orgány.

Vynikající v tomto ohledu je například léčebné schéma:

-          Ošetření malého energetického okruhu

-          Ošetření dráhy močového měchýře a ledviny

-          Vlnění v poloze na zádech

-          Odpočinek

Víme z naší praxe, že ošetření páteře může být někdy velmi komplikované, W.Penzel však opět zdůrazňuje, že jeho ošetření je proto tak účinné, protože je jednoduché. Zkuste si to také. Hodně úspěchů!

(Muller,J.:Wirbelsaulenschwingungen in der Ruckenlage, A.P.M.Journal, 3/2002, 25.ročník)