Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Otázky a odpovědi: 12 meridiánů, 12 bodů

 1/Které poznámky o bodu S7 neplatí?

a/S7 je bod zemně na dráze srdce

b/S7 leží na proximálním konci epifýzy 5.metakarpu

c/S7 může zesílit funkci bodu S9

 

2/Která prohlášení o bodu TeS3 platí?

a/TeS3 je tonizační bod dráhy

b/Stimulace TES3 oboustranně posiluje celý jang

c/Při lokalizaci bodu TeS pomáhá sevření do pěsti

3/MM54, která z odpovědí je špatná?

a/MM54 leží na konci ohybové rýhy

b/MM54 může odtahovat energii ze žaludku

c/je to místní mistrovský bod zad

 

4/ Může být bod L3 užitečný při nedoslýchavosti?

a/Ne, přitahuje energii k vnitřnímu kotníku

b/Ano, posiluje ledviny

 

5/Při kterém nálezu budeme posilovat OS9?

a/Přebytek energie v žaludku

b/Přebytek energie v játrech

c/ Nedostatek energie v OS

 

6/ Jsou všechna prohlášení o bodu TO6 správná?

a/ U bodu TO6 mění dráha svůj průběh

b/TO6 se používá při povzbuzení dráhy TO

c/TO6 je skupinový bod přechodu krátkých jangových drah

 

7/Souhlasí to? Žl25…

a/ patří k Wetterwaldským bodům kyčle

b/ je poplašný bod žlučníku

c/ leží na konci 12.žebra

 

8/Jsou všechna prohlášení o bodu  J14 správná?

a/J14 je souhlasný bod jater

b/J14 je bod dřeva jater

c/J14 mohou vypouštět energii z jater

 

9/Jsou všechna prohlášení o bodu P10 špatná?

a/ Masírování thenaru  posiluje plíce

b/OS5 a P10 posilují plíce

c/Posilování P10 může zlepšit astma způsobené přebytkem energie

 

10/ Které prohlášení o bodu TS4 je špatné?

a/TS4 leží ulnárně na 2.metakarpu

b/TS4 nazýváme „ Velký vylučovač“

c/TS4 pomáhá při porodu

 

11/Která prohlášení patří Ž36?

a/ Je nazýván „Božský  vyrovnávač“

b/Je nazýván „Branou života“

c/ Je nazýván „Tři vsi“

 

12/ Co je správné? SS4…

a/ zlepší bolesti hlavy způsobené přebytkem na meridiánu žaludku

b/ je mistrovský bod při průjmu

c/ leží v kloubní štěrbině mezi 5.metatarzem a prostřední klínovitou kostí

 

Odpovědi: 1b,2 abc, 3a, 4b, 5abc, 6abc, 7ac/ b- poplašný bod ledvin/, 8c, 9c, 10a, 11ac/b- tento bod je ZS4 mezi trny L2/3/, 12ab

 

(Muller,J.: Fragespiel,A.P.M.-Journal ,4/2002,, 25.ročník)