Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Terminální body meridiánů

 

V mateřské škole se učí děti, že si mají 3x denně čistit zuby. Mělo by se  ale i vyučovat, že máme 1x denně pečovat o naši energii.  Než k tomu dojde, neměli bychom na tento „den X“ čekat a začít s každodenní péčí o tok energie v našem těle.

Počáteční a koncové body meridiánů, tzv. brány meridiánů, se hodí k jednoduché a účinné energetické hygieně. Každý meridián obsahuje kromě různých akupunkturních bodů jeden počáteční bod, který umožňuje vpuštění energie do meridiánu a jeden koncový bod, který zase umožní opuštění, vypuštění energie z meridiánu.  S aplikací obou těchto bodů se dá dosáhnout stimulace toku energie v meridiánech.

Tento poznatek je vhodné využít, protože při každodenní činnosti dochází k mnoha poruchám toku energie, které se dají takto jednoduše odstranit, nebo alespoň minimalizovat. Dá se tak zabránit postupnému narůstání problémů až do zdravotních potíží. Kromě toho vyvážený energetický tok je podkladem lepší obranyschopnosti organismu a jeho větší výkonnosti.  Dá se toho dosáhnout s minimálním úsilím a bez vedlejších účinků.

Je vhodné doporučit např. v koupelně ponechávat tyčinku nebo nějaký masážní strojek, kterým bychom při  ranní nebo večerní hygieně ošetřili terminální body meridiánů.

Seznam počátečních a koncových bodů je uveden v učebnici, takže jej nebudeme opakovat.

Abychom naši práci ještě korunovali, uvedeme ještě jednu radu pro zcela dokonalou práci. Při ošetření meridiánů bychom měli brát na zřetel dobu orgánových hodin a měli bychom při ošetření začít s branami meridiánu, který se v aktuální dobu ošetření nachází ve svém maximálním čase a dále postupovat dle hvězdice po celém energetickém oběhu.

Příklad:  Ošetřujete si koncové body meridiánů při ranní toaletě v 6.30. Na tuto dobu připadá maximální čas tlustého střeva, začneme tedy s ošetřením tohoto meridiánu a pokračujeme dále se Ž, SS, S, TeS, MM, L atd.

A jestliže chcete být úplně přesní, musíte si zjistit přesný čas svého místa, kde léčení aplikujete.

Příklad: Hamburg, léto,  středoevropský čas 6.30 (letní čas).

Místní čas = Greenwich + místní oprava

Greenwich: 6.30( středoevr.čas) – 2 hodiny během léta (1 hodina během zimy)­= 4.30

Místní oprava – slunce potřebuje pro zdolání jednoho poledníku 4 minuty. Protože Hamburg leží na 10.poledníku, potřebuje slunce  4x10=40 minut

4.30+ 40min. = 5.10 – místní čas Hamburg

Můžete si to samozřejmě v klidu někdy zjistit, na jakém poledníku žijete. Důležitější  je  ale určitě pravidelné ošetřování  uvedených bodů. Je snadné  body aplikovat a je samozřejmě snadné nedělat nic. Rozhodněte se pro první variantu!

(Muller,J.:Energiepflege mit Schleusentoren der Meridiane, A.P.M.-Journal, 3/2003, 26.ročník)