Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Pět elementů a chování

 

Každý element řídí směr energie v daném směru, směrem vzhůru, dolů, ven či dovnitř.

Element dřeva pohybuje energií směrem vzhůru, zatímco element kovu má tendenci klesající energie. Síla ohně se projevuje tendencí směrem ven, tedy z centra směrem do periférie. Tak slunce vyzařuje do svého okolí.

Voda má vlastnosti stahující. Pohyb energie je směrem dovnitř. Úkoly jako „koncentrace, konzervace, uchování, uschování, podržení“ patří tedy k úkolům elementu vody. Tedy uchování tajemství, informace přinejmenším souvisí se silou elementu vody. Dá se proto předpokládat u osob, které nedokáží dodržet slovo, uchovat tajemství slabost energie v elementu vody.