Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Stavy nedostatku energie v malé pánvi

 

 

Velmi vhodná terapie pro nedostatek energie v malé pánvi představuje vyrovnávací masáž dolní. Za domácí úkol klient potom dostane během celého léčení 2x denně si krémovat APM krémem celou oblast křížové kosti, hráze, genitálií, stydké spony a podbřišku. Dbáme přitom samozřejmě na směr toku energie zezadu směrem dopředu.

Jednou z typických skupin klientů představují starší muži s problémy prostaty. Zhruba od 50.roku života se zvětšuje u poloviny mužů tato žláza  objímající počátek močové trubice, často se vyvine i adenom. Za vinu se klade nerovnováha hormonální, kdy u starších klientů se začíná projevovat nedostatek mužských pohlavních hormonů. Rozděluje se na 3 části, pravý, levý a střední lalok.

Právě střední lalok nejvíce závisí na ženských hormonech.  Ženský ekvivalent odpovídá tzv.G-bodu( nazývá se podle německého gynekologa Grafenberga) na přední stěně vagíny. Prostata produjuje alkalický sekret, který tvoří největší část ejakulátu a chrání semeno před kyselým prostředí močové trubice a ženské vagíny. Zvětšující se prostata tvoří postupně překážku v odtoku moče, klient musí používat většího tlaku k vyprázdnění. Takový stav může trvat velice dlouho, dokonce se nemusí měnit po desetiletí. Zhoršují je prochladnutí, klient by se měl starat o teplo v oblasti podbřišku a nohou, využívat například sedací teplé koupele, snížit spotřebu alkoholu a vynechávat nadýmavá jídla, resp. Starat se o pravidelnou stolici. U některých klientů bohužel dochází k zvětšení prostaty, až se vytváří stagnace moče až nutnost cévkování. Prostata může dosahovat až velikosti jablka as váhy až 300g z původních 20g.

Jako další léčení se nabízí první okruh na obou stranách. Nejdůležitější zde jsou dráhy ledvin a močového měchýře, kterými se přitahuje energie dopředu. Totéž platí i pro malý energetický okruh. Zde přímo leží prostata v dráze okruhu. Jako    místní důležitý bod je zde první bod přední střední dráhy, ležící  ve středu hráze. Dobré služby při této práci znamenají i body PS2 na horním okraji stydké spony a bod na dolním okraji stydké spony/ nemá oficiální číslování).  Dobré služby zde vykoná i PS3 – ležící 1 cun nad horním okrajem symfýzy, poplašný bod močového měchýře a PS5 – ležící 2 cuny pod pupkem, poplašný bod dolního ohřívače.

Prostata dostává sympatická nervová vlákna z L1-3 a parasympatická vlákna ze sakrální oblasti , proto by i zde mělo v rámci léčení být ošetřeno SIK a počátek páteře.

Adenom prostaty může být výsledkem porušeného energetického toku, způsobený např. jizvami. Na druhou stranu prostata znamená rušivé póle ,které znamená bariéru v toku energie a může být příčinou jiných zdravotních problémů.

Pokud máte k dispozici    elektroterapii, může využít středofrekvenční léčebné proudy. Využívají se zde tři okruhy k přiložení elektrod, 1. okruh  hráz a podbřišek, 2.okruh dolní bederní páteř a hráz a 3.okruh podbřišek a dolní bederní páteř.

Výše nastíněné léčebné možnosti jsou určitě alternativou pro zvládnutí problémů se zvětšující se prostatou či jinými problémy podbřišku  a  vyhnutí se operativnímu řešení.

 

(Muller,J.: Prostataschaltung, A.P.M.-Journal 1/2004, 27.ročník)