Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Přední střední dráha na uchu

 

Autor aurikuloakupunktury dr.Paul Nogier ve své knize „Lehrbuch der Aurikulotherapie“ v rr.1969 píše na straně 314 malou poznámku, že dráha Jenn Mo leží na pravém tragu u praváků, u leváků obráceně.

Probíhá v linii mezi kůží obličeje boltce. Začátek přední střední dráhy( odpovídá hrázi) začíná při horním okraji tragu ( poslední bod dráhy TO), při dolním okraji tragu je konec přední střední dráhy ( jeden z bodů dráhy žlučníku). Krátký průběh přední střední dráhy ztěžuje orientaci, přesto se zhruba můžeme orientovat v jeho průběhu  v  oblasti břicha, hrudníku a krku.

Tragus ucha je místo, které jediné není na uchu stranově orientované.

Přední střední dráha na boltcích patří k tzv. vedlejším drahám, které na trupu probíhají 1 cun od hlavní střední dráhy. Zde nedostatek  energie znamená    bolestivou palpaci.

Nutné je vidět stále souvislost  mezi uchem a tělem, tzn. vztah mezi jinovými drahami, střední drahou na těle a na uchu  může pomoci v diagnostice i léčení. Např. stimulací vedlejších předních středních drah stimulujeme i vedlejší střední dráhy na těle. Pokud na nich zůstává stále nedostatek, je nutné myslet na jejich nadřazenost jinovému systému a udělat celou přední vyrovnávací masáž.

Ale i stimulace jinové oblasti uší a středních drah je vlastně vyrovnávací přední masáží.

Pokud se objevuje po ošetření středních drah, event. i verších stále signalizace o poruše toku energie, je nutné dle lokalizace poruchy na uchu hledat i v průběhu  hlavních meridiánů, např. objevíme jizvy jako rušivé póle.

(Muller, J.: Akupunkt-Massage der Ohrmuschel, Konzeptionsgefass, A.P.M.-Journal,1/96, 19. Ročník)