Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Pět elementů a kontrolní oběh

 

Kontrolní systém ( babička-vnuk) představuje  spolu se systémem vyživovacím (matka-syn) druhý hlavní fyziologický vztah mezi jednotlivými elementy. Pro připomenutí: ve vyživovacím oběhu předává orgán energii dalšímu orgánu v energetickém oběhu, v kontrolním systému kontroluje orgán druhý následný orgán. Zatímco vyživovací systém představuje stimulující princip, kontrolní systém představuje určitý brzdící systém. Oba systémy představují neoddělitelnou součást dobře fungujícího celku. Trvalá stimulace v rámci vyživovacího oběhu by vedla k poruše energetického toku stejně jako trvalé brzdění v rámci kontrolního oběhu.

Praxe bohužel ukazuje, že přes důmyslný systém tvorby i kontroly oběhu energie dochází vlivem mnoha rušivých faktorů k poruše toku energie a k nutnosti léčebného zásahu.

Pokud upadne orgán A do stavu nadbytku energie, je jeho kontrolní funkce nadměrná, tlumí nadměrně kontrolovaný orgán B a vede nakonec k nedostatku v orgánu B. Léčebný zásah potom spočívá v tlumení orgánu A.

Na druhé straně, pokud je orgán A v nedostatku energie, nemůže dobře vykonávat svoji kontrolní činnost, a orgán B může vlivem slabé kontrolní činnosti orgánu A upadnout do přebytku energie. V tomto případě musíme orgán A stimulovat.

Musíme proto při zjištění energetické poruchy v daném orgánu určit energetický  nález i v kontrolním systému a pokud zde nalezneme poruchu, musíme ovlivnění kontrolního systému zahrnout do našeho léčebného plánu.

Příklad:

Klient si stěžuje na žaludeční potíže, nechutenství, plnost žaludku a bolest v nadbřišku po jídle.

a/ energetický nález zní: nedostatek energie v žaludku( postižený orgán), přebytek energie ve žlučníku ( kontrolní orgán).

Na žaludku stimulujeme bod dřeva , a tím překládáme energii z plného žlučníku do slabého žaludku.

Vlastní body elementu ( home points) ovlivňují samotný element, proto bod dřeva na žlučníku tlumíme a bod země na žaludku stimulujeme.

b/ energetický nález zní: stav přebytku energie v žaludku (postižený orgán) a nedostatek energie ve žlučníku (postižený orgán).

Stimulace bodu dřeva na žlučníku podporuje slabý žlučník a tím zvyšuje i jeho kontrolní činnost. Samozřejmě můžeme tlumení žaludku podpořit bodem země na žaludku (home points).

Zajímavá situace je zde z pohledu bodu země na žlučníku . Směr toku energie ze země do žlučníku je opačný proti přirozenému toku energie v rámci vyživovacího i kontrolního oběhu. Stimulujeme –li proto bod země na žlučníku, podporujeme tím vlastně tok tlumící funkci žlučníku a působíme nakonec na žlučník sedativně.

Obráceně, budeme-li tlumit bod země na žlučníku, tlumíme opačný směr toku energie ze země do dřeva a tím budeme podporovat stimulaci žlučníku a tím  i jeho kontrolní činnost na žaludek.

Zároveň můžeme bod dřeva na žaludku tlumit, čímž slabý žlučník posilujeme a zároveň zklidňujeme plný žaludek.

Nezapomínejme ale, že léčení s povelovými body následuje teprve po předcházejí vyrovnávací masáži.

(Muller,J.:Therapie des Kontrollorgans, A.P.M.-Journal, 3/2000, 23.ročník)